PARK PLAVI CVIJET

Rekreativno – edukativni centar

Plavi cvijet   je rekreativno-edukativni centar čiji rad se bazira na stvaranju uvjeta za bogatiji i sadržajniji život djece predškolskog i školskog uzrasta, gdje se promovišu vrijednosti kao što su:srdačnost, – solidarnost, – kreativnost,- jednakost.

Opći podaci o parku Plavi cvijet

Plavi cvijet  je nastao zahvaljujući dobroj saradnji Grada Goražda i Organizacije SOS Balkanes iz Španije. Plavi cvijet  sa svojim radom  je otpočeo u junu 2010. godine. Na osnovu Odluke Gradskog Vijeća broj: 01-02- 6020 od 29. 12. 2010. godine.

JU za Predškolski odgoj i obrazovanje  Goražde  je data na upravljanje zgrada i park  Plavi cvijet  čije je sjedište u ulici 1. maj 34A u Goraždu.

Kontakt podaci:

Telefon: 038/ 238 –  001

Email: lejla-medosevic@hotmail.com

Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je donio cjenovnik usluga  o izdavanju unutrašnjih i vanjskih prostorija parka Plavi cvijet Goražde. Prostor se može isključivo izdavati za potrebe djece i aktivnosti vezanih za odgojno-obrazovni rad, kao i proslavu dječijih rođendana, pozorišnih predstava i sličnih manifestacija.