DAN RUŽIČASTIH MAJICA

Dan ružičastih majica je poznat kao Dan borbe protiv vršnjačkog zlostavljanja.

U srijedu, 24.02.2021. godine u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, uz  podršku i u saradnji sa World Vision koji je osigurao potreban materijal za radionice,  obilježili smo Dan ružičastih majica.

Tako je u vrtićima „ Sunce “ i „ Zvjezdice “ oko 140 mališana dalo  svoj doprinos obilježavanju Dana ružicastih majica. Kroz aktivnosti: Zvjezde mira, Crveni balon, Ne rugaj se – budi mi drug, Pravedna podjela, Usamljeni slon, Iste smo ljubavi ti i ja. Djeci će se na prikladan način, u skladu sa njihovim uzrasnim mogućnostima pomoći  da  razumiju šta je to nenasilna komunikacija, ukazati na lijepo ponašanje, razvijati osjećaj za empatiju, graditi prijateljstvo uz poštovanje različitosti.

Glavni cilj radionica je bila prevencija vršnjačkog nasilja i buđenje djetetove  svijesti o toj temi, poticanje na pomoć jedni drugima u određenim situacijama fokusirajući se na negativne strane svih vrsta nasilja.

Želimo pokazati da imamo dovoljno snage i hrabrosti i da nas te dvije vrline tjeraju da pošaljemo jednu važnu poruku a to je :

NASILJE PRESTAJE OVDJE!