Imenovana nova direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde

Odlukom  Upravnog odbora Javne ustanove uz Saglasnost Gradonačelnika Grada Goražde  imenovana je direktorica Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde Emina Selimović, profesor predškolskog odgoja.

Emina Selimović, profesor predškolskog odgoja, ima dugogodišnje radno iskustvo  u odgojno-obrazovnom radu.

Funkciju  direktora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde zvanično je preuzela 19.02.2021. godine.

Direktorica je imenovana na mandatni period od četiri (4) godine.