DAN VRTIĆA

Tradicija organizovanog okupljanja djece predškolskog uzrasta u Goraždu je prilično duga. Prvo goraždansko obdanište je organizovano šezdesetih godina prošlog stoljeća, a bilo je smješteno u objektu nekadašnjeg Gradskog muzičkog centra.

Obdanište je bilo u sastavu nekadašnje O.Š. „ Nikola Tesla“,  a sadašnje O.Š. „ Husein ef. Đozo“. te imalo jednu odgojnu grupu od 45 djece.

Izgradnju novog namjenskog objekta za djecu predškolskog uzrasta finansirao je Fond za neposrednu dječiju zaštitu Općine Goražde. Objekat je svečano otvoren na Dan državnosti BiH 25. novembra 1975. godine od kada djeluje kao samostalna jedinica pod nazivom Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Goražde.

Odlukom Općinskog Vijeća Goražde od 01.09.1997 godine osnivač Javne ustanove  je Općina Goražde. Preregistracija naziva ustanove izvršena je u Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Na upravljanje  Javnoj ustanovi  za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde dodjeljen je odlukom Općinskog Vijeća Goražde park Plavi cvijet Goražde od 01.04.2011. godine kao rekreativno-edukativni centar za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Plavi cvijet pruža usluge besplatna igraonica za djecu predškolskog uzrasta.

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je dana 06.01.2020 godine proširila smještajne kapacitete na lokaciji nekadašnjeg SOS Dječijeg vrtića.

Trenutno je upisano 192 djece uzrasta od 3 do 6 godina raspoređenih u osam odgojnih grupa tj. po četiri grupe u vrtiću Sunce i  četiri grupe u vrtiću Zvjezdice.

Prigodnim programom će se obilježiti 46-ti rođendan Ustanove – Dan vrtića u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našem gradu.