KONTAKT

DIREKTORICA: Emina Selimović

Adresa: Maršala Tita br. 6
73000 Goražde
Telefon/Fax  038/221-471

Email:vrtic.sunce@hotmail.com