PARK PLAVI CVIJET

Rekreativno – edukativni centar

Plavi cvijet   je rekreativno-edukativni centar čiji rad se bazira na stvaranju uvjeta za bogatiji i sadržajniji život djece predškolskog i školskog uzrasta, gdje se promovišu vrijednosti kao što su:srdačnost, – solidarnost, – kreativnost,- jednakost.

Opći podaci o parku Plavi cvijet

Plavi cvijet  je nastao zahvaljujući dobroj saradnji Grada Goražda i Organizacije SOS Balkanes iz Španije. Plavi cvijet  sa svojim radom  je otpočeo u junu 2010. godine. Na osnovu Odluke Gradskog Vijeća broj: 01-02- 6020 od 29. 12. 2010.godine.

JU za Predškolski odgoj i obrazovanje  Goražde  je data na upravljanje zgrada i park  Plavi cvijet  čije je sjedište u ulici 1. maj 34A u Goraždu.

Kontakt podaci:

Telefon: 038/ 238 –  001

Email: lejla-medosevic@hotmail.com

Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je donio cjenovnik usluga  o izdavanju unutrašnjih i vanjskih prostorija parka Plavi cvijet Goražde. Prostor se može isključivo izdavati za potrebe djece i aktivnosti vezanih za odgojno-obrazovni rad, kao i proslavu dječijih rođendana, pozorišnih predstava i sličnih manifestacija.

 Javne manifestacije                                                                                           

Planirane aktivnosti za kulturne i javne nastupe u 2019. godini će se realizovati prema slijedećem tabelarnom prikazu:

Saradnja sa širom društvenom zajednicom

U toku radne 2019. godine park  Plavi cvijet  Goražde  će ostvariti saradnju sa slijedećim subjektima:

 • Osnivačem ove Ustanove -Gradom Goražde,
 • Roditeljima djece,
 • Fizičkim i pravnim licima korisnicima usluga parka „ Plavi cvijet “,
 • Kantonom BPK-a ,
 • Ministarstvom za obrazovanje BPK- a ,
 • Osnovnim školama sa područja grada Goražda,
 • Projektom „ Projekat jačanja porodice “ Goražde,
 • Fondacijom „ Hastor “,
 • SOS Kinderdorfom,
 • Stručnjacima „ Neformalne mreže “,
 • JU Centar za socijalni rad BPK,
 • JU Centar za kulturu Goražde,
 • Organizacionim odborom za obilježavanje Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde,
 • Udruženjem „ Pomoć djeci Balkana “,
 • Studentima i profesorima iz Holandije,
 • Pedagoškim zavodom BPK-a,
 • Privrednicima BPK- a,
 • Organizacijom Save the Children,
 • Organizacijom World Vision iz Goražda,
 • Učesnicima Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde,
 • Zavičajnim muzejom Goražde,
 • MUP BPK – a Goražde,
 • Kolegicama iz Mettmanna,
 • SOS Balkanesom iz Španije,
 • Donatorima,
 • Sredstvima javnog informisanja.